Luchtreiniging in de klas

Luchtreiniging in de klas

Intussen -na vele wetenschappelijke studies- is iedereen het er over eens. Net zoals vele andere allergenen, bacteriën en virussen, verspreidt het COVID-19 virus verspreidt zich hoofdzakelijk door de luchtAerosolen (of de uitgeademde druppeltjes waterdamp) zijn de hoofdroute waarlangs de besmettingen verlopen. Vergelijk aerosolen met sigarettenrook die gedurende lange tijd kan blijven hangen…

Daarom is het méér dan ooit noodzakelijk om de binnenluchtkwaliteit te optimaliseren en de CO2-waarde zo laag mogelijk te houden. Zuivere lucht door verluchting én ventilatie is één van de (zoniet hét) aspecten om het besmettingsrisico drastisch te verlagen. Professionele luchtreiniging zal onontbeerlijk worden zowel thuis als op de werkvloer én in scholen.

In het kader hiervan loopt er momenteel een onderzoek van 6 maanden in zo’n 30 Vlaamse en Nederlandse scholen (onder meer in Boortmeerbeek en Aarschot) waarbij de luchtkwaliteit en het besmettingsrisico wordt getest. Een onderzoek volledig gratis én op initiatief van een ventilatieconsortium onder regie van Prof. Bert BlockenProf. Marc Van Ranst, ventilatie-expert Leen Peeters en de luchtreinigingsindustrie.

 

Grootschalig onderzoek naar luchtreiniging in de klas

Een onderzoek waarbij het gebruik van mobiele luchtreinigers mét filters (die fijnstof, pollen, bacteriën en virussen opvangen) in data wordt gegoten om aan te tonen dat het besmettingsrisico verlaagd zal worden. Want goede luchtreinigers met HEPA 13 of 14 filters halen de aerosolen uit de lucht. “Geen vuiltje aan de lucht met luchtreinigers” is en zal het resultaat zijn volgens Pascal Mannekens. En dit zowel thuis, op kantoor, in de horeca, sportcomplexen, werkvloer, … kortom overal waar mensen samen zijn. 

 

Luchtreinigers goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid

Momenteel biedt Bedking een selectie uit zijn gamma aan tegen speciale actieprijzen. Deze luchtreinigers zijn goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid als efficiënt hulpmiddel tegen COVID-19 en bieden een bescherming van 99,99%.

 

Luchtreiniging in de klas project

BVBA Ergopolis Distribution is partner van het internationale ventilatieconsortium Luchtreiniging in de klas.
Meer 
info over het project van Prof. Blocken (KUL-TU Eindhoven), Prof. Van Ranst (KUL) en Leen Peeters (Th!nk E) op www.luchtreinigingindeklas.be

Terug naar blog